«powrót

Zobacz: Radom: Kazimierzówka

Radom: Klub Seniora

Klub Seniora powstał przy ośrodku w 2002 r.

Spotkania emerytów, rencistów, a także czynnych jeszcze zawodowo seniorów odbywają się w każdy czwartek. Jest to jeszcze niewielka grupa, bo licząca dopiero 20 osób.

Na spotkania zapraszani są ludzie kultury, środowisk twórczych oraz społecznych kół medycznych. Seniorzy spotkają się przy wigilijnym stole na wspólnym opłatku. W czasie Bożego Narodzenia wspólnie kolędują.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.