«powrót

Radom: kościół bernardynów

Świątynia p.w. św. Katarzyny powstała w latach 1468-1507 z fundacji króla Kazimierza Jagiellończyka. Kościół wzniesiony w stylu późnogotyckim jest najcenniejszym średniowiecznym zabytkiem miasta.

Sklepienie kościoła jest krzyżowo-żebrowe w prezbiterium i gwiaździste w prezbiterium.

W nawie głównej znajduje się rzeźba pasji z XV wieku. Są również portrety trumienne, epitafia oraz sarkofag z prochami walczącego w powstaniu styczniowym Dionizego Czachowskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.