«powrót

Radom: kościół św. Trójcy.

Pierwotnie kościół należał do benedyktynek . Został wzniesiony w XVII wieku z fundacji Barbary z Dulskich Tarłowej.

Obecnie kościołem opiekują się ojcowie jezuici .

W latach 1837-1887 kościół był świątynią prawosławną .

Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę m.in. na zabytkowy obraz z I poł. XVIII wieku przedstawiający Trójcę Świętą.

W budynkach dawnego klasztoru sióstr bernardynek dawniej było więzienie. Obecnie jest to siedziba kurii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.