«powrót

Radom: kościół św. Wacława

Jest najstarszym zachowanym zabytkiem Radomia.

Najprawdopodobniej powstał w 1276 r. (według tradycji ufundowany został w 1216 r. przez Leszka Białego). Przebudowano go w 1440 r. W pocz. XIX w. zmieniony został na magazyn, później na carskie więzienie etapowe, następnie przytułek.

Po II wojnie światowej urządzono tu oddział szpitala psychiatrycznego, a potem oddział archeologiczny Muzeum Okręgowego.

W 1978 r. obiekt zwrócono kościołowi i rozpoczęto prace rewaloryzacyjne, polegające na usunięciu wewnętrznych przebudowań, podwyższeniu ścian i wybudowaniu sygnaturki.

Zachowały się fragmenty gotyckiej kamieniarki, romańska płyta z datą 1276 (lub może 1216) i późnogotyckie okute drzwi do skarbczyka. Przy kościele znajdował się cmentarz, a pod posadzką liczne krypty. Od frontu zachowal się też gotycki portal, zapewne z 1440 r., ostrołukowy, uskokowy, z profilowanej cegły.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.