«powrót

Radomyśl: sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomyślu został wzniesiony w 1828 r. i konsekrowany w 1850 r.

Wcześniej w tym samym miejscu stały trzy inne świątynie, które spłonęły.

W miejscu, gdzie obecnie położony jest Radomyśl, pasterze postawili ok. 1440 r. kapliczkę z obrazem Matki Bożej Bolesnej. W 1556 r. Jakub Sienieński z żoną Reginą założyli w granicach osady miasteczko Radomyśl na prawie magdeburskim.

Pierwszy kościół z 1556 r. spłonął w lipcu 1669 r. Drugi kościół został wybudowany nad wzniesieniu zwanym dawniej „Górą Kowalichy”. On też uległ pożarowi w 1730 r. Trzeci kościół wzniesiono w latach 1737-43. Ta świątynia spłonęła w 1805 r.

W głównym ołtarzu świątyni znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej przedstawiający Madonnę stojącą w długich szatach z mieczem wbitym w serce.

Wizerunek o wymiarach 46x33 cm namalowany został na dębowej desce.

15 września 1991 r. abp I. Tokarczuk ukoronował obraz Matki Bożej Bolesnej. Koronę poświęcił papież Jan Paweł II 2 czerwca 1991 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.