«powrót

Radruż: cerkiew św. Praskewi

Zespół cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych zabytków w Polsce. Składa się z parafialnej grekokatolickiej cerkwi św. Praskewi, dzwonnicy i wikarówki (według niektórych źródeł kostnicy). Otoczony murem z dwiema bramami.

Obecna drewniana cerkiew pochodzi w 1669 roku (poprzednią zbudowano w 1586 roku). Jedyną dekoracją wnętrza jest dziś górna część ikonostasu i ołtarzyk. Dolne rzędy ikonostasu przechowywane są w składnicy ikon w Łańcucie.

Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica pochodząca z przełomu XVI i XVII w. Za prezbiterium cerkwi znajduje się wapienna płyta nagrobna, pochodząca z 1682 roku, z inskrypcją staro-cerkiewno-słowiańską o treści: Tu złożono ciało [...] Katarzyny Eliaszowej Dubniewiczowej wójtowej radruskiej, która rozstawszy się z życiem roku 1682 miesiąca marca dnia 20 przeżywszy wszystkiego lat 24 i miesięcy 4 do Pana odeszła. Amen.

W sąsiedztwie zespołu znajdują się dwa cmentarze z wapiennymi nagrobkami, pochodzącymi z ludowych warsztatów kamieniarskich w Bruśnie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.