«powrót

Radruż: cerkiew greckokatolicka św. Paraskewii

Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewii w Radrużu (pow. lubaczowski) wzniesiona została prawdopodobnie w 1580 r. Jest jedną z najcenniejszych świątyń drewnianych na terenie Polski.

Świątynia, wraz z towarzyszącymi jej obiektami, ma charakter obronny – zajmuje owalne wzniesienie w dolinie potoku Radrużka.

Drewniana, trójdzielna świątynia, z trójkondygnacyjną nawą główną. Całość obwiedziona jest podcieniami, kryta i szalowana gontem. Obok stoi wolnostojąca drewniana dzwonnica z XVI-XVIII stulecia. Na północnej ścianie sanktuarium znajduje się obraz z przedstawieniem trzech Ojców Kościoła.

Wyposażenie świątyni to mensy bocznych ołtarzy oraz ambonka.

Pozostałe elementy wystroju znajdują się w Muzeum-Zamku w Łańcucie (ikonostas), Muzeum w Lubaczowie i Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.