«powrót

Rajbrot: kościół Narodzenia NMP

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny pochodzi z pocz. XVI w. We wnętrzu świątyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz z obrazem Matki Boskiej z XVII w. Kaplica została wymurowana z kamieni. Nawa i prezbiterium nakryte stromym dachem wielopołaciowym z barokową sygnaturką z XVII w. Zachowały się liczne późnogotyckie detale ciesielskie, m.in. dwa portale w wejściach. Polichromia ścian i stropów pochodzi z 1879 r., zachowały się także fragmenty z XVI-XVII w. Do późnogotyckich należą rzeźby: grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej oraz Chrystus Zmartwychwstały. Kamienna chrzcielnica pochodzi z XVI w. Barokowy ołtarz główny datowany jest na XVII w. Ołtarze boczne o charakterze barokowym powstały w XIX w. W ołtarzu w kaplicy rzeźbiona grupa Ukrzyżowania z 1850 r. W pobliżu kościoła drewniana plebania z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.