«powrót

Reszel: cerkiew Przemienienia Pańskiego

Obecna cerkiew Przemienienia Pańskiego to obiekt o długiej historii sakralnej. Pierwszy kościół w tym miejscu wybudowali augustianie sprowadzeni do Reszla w 1347 r. Augustianie opuścili miasto w 1524 r. W czasach reformacji w kościele głoszono kazania w języku polskim, dlatego nazywany był on kościołem polskim. W połowie XVI w. kościół uległ zawaleniu. Po odbudowie w 1580 r. został konsekrowany pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W XVII w. poaugustiański klasztor i kościół zostały przekazane jezuitom . Po remoncie kościoła pierwszą Mszę św. odprawiono w 1631 r. Jezuici oficjalnie otworzyli kolegium reszelskie w grudniu 1632 r., a kościół przeznaczono dla jego uczniów. W XVIII w. budowlę rozebrano i wybudowano nowy, większy kościół św. Krzyża, w stylu późnego baroku. Zmiana tytułu świątyni na cerkiew nastąpiła w 1963 r., kiedy zaczęto tu odprawiać nabożeństwa w obrządku wschodnim greckokatolickim. Oficjalne przekazanie świątyni na własność grekokatolikom odbyło się w 1992 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.