«powrót

rezurekcja

To uroczyste ogłoszenie tryumfu Zmartwychwstałego Chrystusa.

Może mieć formę procesji rezurekcyjnej bezpośrednio po Wigilii Paschalnej . Na początku procesji niesie się krzyż procesyjny, przyozdobiony czerwoną stułą, oraz figurę Zmartwychwstałego. Jeśli to możliwe, procesja wychodzi na zewnątrz i okrąża kościół raz lub trzy razy. Po powrocie procesji do głównego ołtarza krzyż i figurę ustawia się obok ołtarza. Kapłan intonuje hymn Te Deum (Ciebie, Boga, wysławiamy), który śpiewa się na stojąco.

Rezurekcja to też osobna Msza św. w wielkanocny poranek. Msza ta jest specyfiką polską. Nie do końca znana jest geneza tej tradycji. Najwcześniejsze wzmianki o niej pochodzą z tzw. Zapisków o cudach z roku 1148 z Płocka (zob. Z. Kozłowska_Budkowa, Płockie zapiski o cudach z r. 1148, "Kwartalnik Historyczny", R. 44, 1930, s. 341-348). Na zakończenie Mszy Rezurekcyjnej odbywa się również procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem i figurą Pana Jezusa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.