«powrót

RIP

skrót łacińskiego zwrotu: requiescant in pace (niech odpoczywają w pokoju), używanego podczas obrzędów pogrzebowych. Umieszczany był często na nagrobkach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.