«powrót

Rogacze: cerkiew Narodzenia NMP

Istnienie cerkwi Przeczystej NMP wzmiankowane jest w roku 1610. Kolejna p.w. św. Antoniego Pieczerskiego spłonęła w 1872 roku. Obecna cerkiew drewniana, pochodząca najprawdopodobniej z I połowy XIX wieku, przeniesiona została w 1873 roku z Dubin koło Hajnówki .

Cerkiew zbudowana jest na planie prostokąta, z wyodrębnioną częścią ołtarzową i prostokątnymi aneksami zakrystyjnymi. Korpus poprzedzony gankiem.

Wnętrze kryte stropem, dzielone na nawy dwiema parami słupów, chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Ikonostas z 1874 roku. Nad korpusem prostokątna wieża z cebulastym hełmem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.