«powrót

Ropa: kościół św. Michała Archanioła

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła pochodzi z 1761 r. Nawa i prezbiterium nakryte wspólnym dachem wielopołaciowym z barokową, baniastą sygnaturką z latarnią.

Wieże z kaplicami i kruchta murowane. Wieńczą je hełmy cebulaste z latarniami. Przy nawie znajdują się dwie kaplice, nad nimi nadbudowane są wieże. Ściany i stropy kościoła ozdobione polichromią o motywach figuralnych z XIX w.

Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne pochodzą z 1.połowy XIX w., ale nawiązują do tradycji barokowej. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła z XIX w. Ołtarze w kaplicach pochodzą z początku XX w., klasycystyczna chrzcielnica z ok. 1800 r., późnobarokowa ambona z XVIII w., a kamienna kropielnica z 1691 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.