«powrót

Ropica Górna: cerkiew św. Michała

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z pocz. XlX w. służy obecnie jako kościół rzymskokatolicki.

Cenne wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVlll-XIX w.

Wzniesiona jest w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wieżę o pochyłych ścianach nakrywa hełm namiotowy zwieńczony cebulasto, z pozorną latarnią i kopułką.

Wnętrze kościoła nakrywają stropy płaskie. Nad nawą nadwieszony jest chór muzyczny o wklęsło-wypukłym parapecie. Ściany i stropy ozdobiono polichromią o motywach ornamentalnych i figuralnych, pochodzącą z przełomu XIX i XX w.

Na wyposażenie cerkwi składa się kompletny, rokokowy ikonostas i ikony z XVIII w., późnobarokowe ołtarze boczne z ikonami: Matki Bożej z Dzieciątkiem z końca XIX w. i św. Mikołaja z XVIII w. oraz obrazami z XVII w., XVIII i XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.