«powrót

różaniec

(łac rosarium wieniec z róż) słowno-kontemplacyjny cykl modlitewny. Składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej; z których każda jest podzielona na pięć tajemnic z życia NMP i Jezusa. Rozważaniu każdej tajemnicy towarzyszy odmawianie 10 Zdrowaś Mario, poprzedzone modlitwą Ojcze nasz i zakończone Chwała Ojcu...

Różaniec nie jest wynalazkiem chrześcijańskim - znany był przed Chrystusem, a dzisiaj używają go także m.in. buddyści i hinduiści.

Pierwsi chrześcijanie dla łatwiejszego zapamiętania liczby odmawianych modlitw liczyli je na placach albo posługiwali się kamieniami, ale już św. Pachoniusz (zm. 346) używał sznura z węzełkami lub nanizanymi kawałkami drewna. Najdawniejszy zachowany różaniec znajduje się na rzeźbie nagrobnej rycerza Gerarda z zakonu templariuszy (zm. 1273 r); jest to sznur z 158 nawleczonymi paciorkami. Ok. 1500 r. pojawiły się różańce ułożone w dziesiątki.

Do uformowania się różańca w dzisiejszych postaci przyczyniło się rozpowszechnienie od XII w. modlitwy Zdrowaś Mario oraz wprowadzenie w zakonach żebrzących dla braci bez święceń obowiązku odmawiania 150 razy Ojcze nasz, co traktowano zastępczo wobec 150 Psalmów w brewiarzu odmawianych przez kapłanów.

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego wprowadził św. Dominik. W XV w. dominikanin bł. Alanus la Roche wprowadził liczbę 150 Zdrowaś Mario, podzielonych na dziesiątki i przeplatanych Ojcze nasz. On też założył w 1470 r. pierwsze Bractwo Różańcowe. Pius V bullą w 1569 r. wyraził konieczność rozważania tajemnic z życia Jezusa.

W XVI w. ustalił się podział na 15 tajemnic w  trzech częściach - radosnej, bolesnej i chwalebnej. Obowiązywał on przez stulecia, aż do roku 2002, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II do trzech części różańca dodał czwartą, zawierającą "tajemnice światła" .

"Różaniec" to też nazwa przedmiotu pomagającego w modlitwie - sznura odpowiednio ułożonych paciorków, na których 'odlicza się' zdrowaśki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.