«powrót

Rozdziel: kościół św. Jakuba

Drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła zbudowany w Królówce koło Nowego Wiśnicza w końcu XV w. W 1876 r. dobudowano kaplicę, a w końcu XIX w. przedłużono nawę. W latach 1947-1948 świątynia została przeniesiona na teren cmentarza w Królówce, a stamtąd w 1986 r. do Rozdziela. Kościół z zachowanymi detalami późnogotyckimi.

Posadowiony jest na wysokim podmurowaniu. Nakryty gontowym dachem jednokalenicowym, z wieżyczką na kalenicy. Jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, do którego dobudowana jest zakrystia. Przy nawie znajduje się kaplica nakryta kopułą oraz kruchta i mały przedsionek.

Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XX w.: ołtarz z rzeźbą św. Jakuba oraz obraz Matki Bożej Różańcowej przeniesiony z XIX-wiecznego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.