«powrót

Rożnowice: kościół św. Andrzeja

Kościół filialny pw. św. Andrzeja pochodzi z XVIII w. Cenna polichromia z II. poł. XVIII w.

Kościół jest unikatowym przykładem imitacji w drewnie rozwiązań przejmowanych z barokowych wzorców monumentalnej architektury sakralnej.

Nawy boczne oddzielone są od nawy głównej imitowanymi w drewnie kolumnami, na których oparte są spłaszczone łuki arkad oraz faliście wygięta belka tęczowa. W ołtarzu głównym znajdują się obracane nisze z rzeźbami. W ołtarzach bocznych - obrazy i rzeźby z XVII-XVIII w.

Do starszych zabytków należą dwa krucyfiksy: procesyjny z XV w. i drugi naturalnych rozmiarów z początku XVI w. oraz rzeźba św. Anna i Pieta.

Kościół w Rożnowicach należy do cenniejszych zabytkowych drewnianych budowli sakralnych w Małopolsce.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.