«powrót

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch ten powstał w Polsce, w  Warszawie. Założony został przez ks. prof. Tadeusza Dajczera .

Podstawowym dążeniem ruchu jest droga radykalnego oddania się Bogu. Ks. Dajczer wspomina, że przełomowym punktem jego życia była spowiedź u włoskiego kapucyna - mistyka, o. Pio. spowiednik pytał go wówczas z wielkim naciskiem, dlaczego nie chce iść za Bogiem aż do końca.

U podstaw ruchu leży odkrycie, że w świetle wiary każde życiowe wydarzenie ma głęboki sens. Członkowie wspólnot starają się naśladować Jezusa szczególnie w jego ubóstwie i pokorze. Podkreśla się też bardzo rys maryjny.

Ruch rozwija się bardzo dynamicznie, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Obecnie istnieje w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.