«powrót

Ruda koło Wielunia: kościół św. Wojciecha

Romański, murowany kościół św. Wojciecha w Rudzie (powiat wieluński, gmina Wieluń, archidiecezja częstochowska) powstał w 1142 r. z fundacji Piotra Dunina. Na przełomie XII i XIII wieku został podniesiony do rangi kolegiaty.

Świątynia jest orientowana, jednonawowa, budowana na rzucie prostokąta, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. W stuleciach XV-XVII była kilkakrotnie przebudowywana. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1803 r.

Do dzisiaj zachowały się (częściowo) romańskie mury nawy wystawione z piaskowca z kamieniołomów olewińskich. Prezbiterium o ceglanym wątku muru pochodzi z XV w, zwieńczone jest żebrowanym sklepieniem gotyckim.

Wschodnia ściana kościoła zawiera romański portal i dwa zamurowane otwory okienne. Do nawy od północy przylega renesansowa kaplica z 1594 r., rozświetlona bogato obramowanym oknem z epoki.

Wewnątrz świątyni znajduje się późnogotycki tryptyk z obrazem Madonny i gotycka chrzcielnica z XIV wieku. Podczas jednej z renowacji na ścianie południowej udało się odkryć freski przedstawiające Drogę Krzyżową. W kruchcie przedstawiona jest scena chrztu Mieszka I i kompanów.

Według legend pierwszy kościół miał być zbudowany w Rudzie przez samego św. Wojciecha pod koniec X w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.