«powrót

Zobacz: Rudy Raciborskie: pocysterski zespół klasztorno-pałacowy

Rudy Raciborskie: obraz Matki Bożej w kościele pocysterskim

Cudowny obraz Matki Bożej Rudzkiej, zwanej Pokorną jest dziełem nieznanego malarza. Namalowany jest przypuszczalnie temperą na lipowej desce.

Obraz umieszczony jest w rokokowym ołtarzu, w dobudowanej do kościoła w latach 1723-1726 kaplicy maryjnej. Stanowi ona architektoniczną perełkę baroku. Na szczególną uwagę zasługuje bogata polichromia przedstawiająca Maryję otoczoną przez aniołów. Maryja w prawej ręce trzyma Dzieciątko Jezus i berło, a lewą ręką wprowadza św. Bernarda do nieba.

Na bocznych ścianach kaplicy znajdują się dwa wielkie obrazy przedstawiające sceny z życia Najświętszej Maryi Panny: Zwiastowanie i Nawiedzenie św. Elżbiety. We wgłębieniach czterech rogów kaplicy stoją posągi aniołów: Michała, Gabriela, Rafała i Anioła Stróża - dzieło Jana Schuberta z około 1785 roku. Przed wybudowaniem kaplicy obraz Matki Bożej Rudzkiej był umieszczony na ścianie bocznej południowej nawy kościoła.

Według dawnej tradycji, obraz Matki Boskiej Rudzkiej pochodzi z początku XIII wieku. W 1228 roku miał być podarowany cystersom w Krakowie przez książąt raciborskich Kazimierza i Władysława. Twierdzi tak napis umieszczony w XVIII wieku nad wejściem do kaplicy, a także na odwrotnej stronie obrazu. Napisy te, identyczne w treści, podają także motywy jakimi kierowali się fundatorzy. Chcieli oni, by obrazowi była oddawana wieczna cześć. Szczytowy punkt kultu przypada na XVIII wiek. Wtedy do Rud przybywały największe rzesze pielgrzymów. W okresie sekularyzacji właściciele Rud zabronili wszelkic pielgrzymek do sanktuarium.

Historycy sztuki datują powstanie obrazu na XV wiek. Nie można wykluczyć faktu, że istniał wcześniejszy obraz Matki Boskiej, a obecny pochodzący z XV wieku jest jego powtórzeniem.

Wizerunek jest kopią obrazu Matki Boskiej Salus Populi Romani, znajdującego się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. W 2000 r. obraz został koronowany papieskimi koronami.

Dziś sanktuarium jest znowu licznie odwiedzane. W Rudach odbywają się m.in. diecezjalne pielgrzymki różnych stanów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.