«powrót

Rybnik: kościół św. Katarzyny i MB Różańcowej w Wielopolu

Drewniany kościół z ok. 1543 r. Powstał w Gierałtowicach z fundacji Stanisława Dąbrówki. Odnowiony w 1676 r.

Wybudowany w konstrukcji zrębowej, z wieżą słupową z 1844 r. Przy bocznych elewacjach soboty, kryte gontem. Wewnątrz na stropie nawy i prezbiterium niezwykle cenna późnogotycka polichromia patronowa i ornamentalna, mi.in. z piastowskimi orłami (z około 1535 roku). Wykazuje to ścisłe związki ze sławną polichromią kościółka w Dębnie koło Czorsztyna.

Przeniesiony z Gierałtowic do Wielopola w latach 1975-76.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.