«powrót

Rybnik: kościół Wniebowzięcia NMP

Obecnie kościół akademicki. Można w nim zobaczyć zachowane gotyckie prezbiterium dawnego kościoła farnego.

Wzniesiony w poł. XV w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła, ufundowanego zapewne przez Mieszka I Plątonogiego w XII w. W roku 1797 zburzono nawę kościoła wraz z wieżą, pozostawiając jedynie prezbiterium.

Do 1975 roku obiekt pełnił funkcję kaplicy cmentarnej, otoczony najstarszym rybnickim cmentarzem, zlikwidowanym w połowie lat 70. XX w.

Świątynia orientowana, murowana z cegły, wewnątrz zachowane resztki gotyckiego sklepienia żebrowego.

Rybnik: kościół Matki Bożej Bolesnej, tzw. stary kościół

Zbudowany według projektu Franciszka Ilgnera w latach 1798-1801. Murowany, barokowo-klasycystyczny , jednonawowy z wieżą od frontu zwieńczoną kopulastym hełmem.

Częściowo zachowane oryginalne wyposażenie wnętrza. W prezbiterium późnogotyckie płaskorzeźby pochodzące z tryptyku stanowiącego niegdyś ołtarz w dawnym kościele farnym p.w. Wniebowzięcia NMP.

W tej świątyni został ochrzczony ks. Franciszek Blachnicki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.