«powrót

Rychnów: kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Zbudowany jest w stylu późnogotyckim.

Wśród zabytków na uwagę zasługuje: ołtarz główny z XVIII wieku, renesansowa ambona i rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W kościele znajdują się też niemieckie płyty nagrobne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.