«powrót

Ryszard Zając

Urodzony w Jeleniej Górze w 1951 r. Rzeźbiarz i muzyk. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych skonfliktowany ze światem i z komunistycznym ustrojem. W latach 1965-1968 uczył się w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze ze specjalnością rzeźby u prof. Mariana Szymaniaka. W szkole doszło do konfliktu na tle politycznym po inwazji "Bratnich Wojsk" na Czechosłowację. Kształcił się też w Państwowej Szkole Muzycznej w Jeleniej Górze, której nie ukończył na skutek ostrych nieporozumień z dyrekcją. Był aktywnym muzykiem w grupach rockowych. Pisał wywrotowe teksty w duchu "FLOWER POWER".

W 1975 r. założył grupę twórczą "SYNTEZA", istniejącą do 1980 r. Tworzy monumentalne rzeźby w drewnie, ustawiane na placach i ulicach Jeleniej Góry. Ośmieszał system polityczny dadaistycznymi instalacjami i happeningami. W 1980 r. otrzymał propozycję renowacji i konserwacji norweskiej Świątyni Wang w Karpaczu. Praca ta zaowocowała jego osobistym nawróceniem. Radykalnie zmienia styl w rzeźbie, zaczyna tworzyć dzieła o tematyce sakralnej, zakłada grupę instrumentalno-wokalną "WANG", która wykonuje teksty inspirowane Biblią. W 1991 r. zostaje przyjęty do międzynarodowej artystycznej grupy "DIE ARCHE" w północnych Niemczech. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Aktywnie działa w parafii ewangelicko-augsburskiej w Karpaczu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.