«powrót

Rzepiennik: kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół pomocniczy pw. Św. Jana Chrzciciela powstał w XVl w. Budowla w znacznej części pokryta gontami. Portale z nadprożami o łukach w kształcie oślich grzbietów. Wnętrze świątyni nakryte stropami płaskimi. Pod chórem deski z fragmentami polichromii. Są to zapewne pozostałości pierwotnego stropu. Do najcenniejszych zabytków w świątyni należy tryptyk gotycko-renesansowy z początku XVI w rzeźbami świętych i malowidłami. W kościele znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w., barokowy ołtarz boczny z XVII w. z obrazem św. Jana Chrzciciela i wizerunkami świętych. Sześć rzeźb pochodzi z dawnych ołtarzy barokowych z XVII-XVIII w. Barokowy obraz Matki Boskiej Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską pochodzi z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.