«powrót

Rzeszów: kościół św. Krzyża

Kościół Św. Krzyża w Rzeszowie zajmuje centralne miejsce w zespole popijarskim.

Jednonawowa renesansowa świątynia z prostokątnym prezbiterium i dwiema wieżami w fasadzie oraz kaplicą od strony północnej została wybudowana w latach 1644-1649.

W latach 1705-1707 Tylman z Gameren przekształcił fasadę kościoła, dobudował dwie wysokie wieże, nadając jej wystrój późnobarokowy.

Znajdujące się w fasadzie trzy portale wykonano w latach 1718-1730. W niszach przy wejściu stoją posągi rycerzy rzymskich będące przypuszczalnie dziełem Faustyna Carry.

Kościół był poddany gruntownej restauracji w latach 1920-1922, w 1977 r. dachy świątyni pokryto miedzianą blachą, w 1983 r. ułożono wewnątrz marmurową posadzkę, w 1992 r. odnowiono elewację frontową.

Wnętrze utrzymane jest w stylu rokoko. Sklepienia nawy i prezbiterium zdobi bogata dekoracja stiukowa, wykonana przypuszczalnie w latach 1656-1657 przez Jana Chrzciciela Falkoniego.

Rokokowy ołtarz główny malowany jest na biało i złocony, dwukondygnacyjny, rzeźbiony, drewniany, pochodzi z pierwszej połowy XVIII w.

W retabulum ołtarza umieszczony jest płaskorzeźbiony wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa, późnobarokowy, z końca XVII w. Po bokach stoją duże posągi Matki Boskiej i św. Jana z tego samego okresu. W zwieńczeniu widnieje obraz św. Michała Archanioła, późnobarokowy, z pierwszej połowy XVIII w.

Do północnej ściany nawy przylega ośmioboczna kaplica św. Józefa Kalasancjusza, patrona pijarów, wybudowana w latach 1759-1773, wewnątrz ozdobiona sztukaterią o motywach geometrycznych. W kaplicy zasługuje na uwagę ołtarz rokokowy z pierwszej połowy XVIII w., jednokondygnacyjny, architektoniczny z bogatym zwieńczeniem, będący prawdopodobnie dziełem Baltazara Fontany.

Po kasacie konwentu kościół przeznaczono na potrzeby gimnazjum. Dopiero w 1970 r., w miejsce rektoratu gimmnazjalnego, utworzono parafię.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.