«powrót

Rzeszów: kościół św. Stanisława i św. Wojciecha

Kościół parafialny pw. św. Stanisława i św. Wojciecha w Rzeszowie istniał już przed 1363 r.

Około 1427 r. prawdopodobnie zniszczył go pożar. Odbudowę rozpoczęto w początkach XV w, najstarsza jego część czyli gotyckie prezbiterium pochodzi z 1434 r.

W 1754 r. dobudowano nawy boczne, przebudowano nawę główną, nadano mu wystrój barokowy.

Był remontowany w latach: 1962-65, 1971-72 i 1976.

Obecnie kościół jest trójnawową budowlą w stylu barokowym. Wyposażenie wnętrza pochodzi przeważnie z XVIII w.

Ołtarz główny z 1730 r. jest jednokondygnacyjny na wysokim cokole z kolumnami i bogatym zwieńczeniem. W części środkowej ołtarza znajduje się olejny obraz "Ukrzyżowanie Chrystusa" nieznanego malarza z końca XVIII lub pocz. XIX w. W części górnej są obrazy św. Stanisława i św. Wojciecha z tego samego okresu.

Bogato rzeźbiona, rokokowa ambona pochodzi z połowy XVIII w., a tęczowa belka drewniana, z krucyfiksem rzeźbiona w stylu regencji z około 1730 r.

Ołtarze boczne drewniane, bogato rzeźbione i złocone też z olejnymi obrazami są barokowe lub późnobarokowe z I poł. XVIII wieku.

Obok kościoła wznosi się kwadratowa, barokowa dzwonnica z XVII w., przykryta kopulastym hełmem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.