«powrót

Rzgów: kościół św. Jakuba Apostoła

Drewniana świątynia, wzniesiona prawdopodobnie w pierwszej połowie XVI wieku. Na początku XVII stulecia od strony północnej dobudowano ośmioboczną kaplicę, a w 1790 roku – wieżę. Budowla o konstrukcji zrębowej, orientowana, jednonawowa z nieco węższym prezbiterium.

We wnętrzu trzy barokowe ołtarze z pierwsze połowy XVIII wieku.

W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z XVIII stulecia, a w bocznych obrazy: osiemnastowieczny św. Jakuba Apostoła i siedemnastowieczny św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus.

W kaplicy ołtarz z XVIII wieku z częściowo przemalowanym obrazem św. Anny Samotrzeciej z około 1620 roku.

Cennym zabytkiem jest kamienna chrzcielnica z XVI wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.