«powrót

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

Celem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej zgodnie z zasadami Kościoła katolickiego w taki sposób, aby upowszechniać jej zaangażowanie w życie społeczności akademickiej, narodu i społeczeństwa. Stowarzyszenie nie ma charakteru publicznego, ale współpracuje z władzami centralnymi i samorządowymi w realizacji zadań. SKMA utrzymuje kontakty z władzami warszawskich uczelni oraz jest reprezentowane w Parlamencie Studenckim.

SKMA prowadzi sekcje tematyczne, zrzeszające studentów o podobnych zainteresowaniach. Do najważniejszych sekcji należą międzynarodowa, krajowa, informacyjna oraz liturgiczno-formacyjna. Działalność Stowarzyszenia opiera się na czterech podstawowych płaszczyznach: formacji duchowej, formacji intelektualnej, działalności towarzyskiej oraz wolontariacie.

SKMA powstało w grudniu 1988 roku w Warszawie i od początku swojego istnienia związane jest z Duszpasterstwem Akademickim przy kościele św. Anny . Obecnie kapelanem SKMA jest ks. Bogdan Bartołd - Rektor Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie .

Więcej informacji o działalności SKMA znaleźć można na stronie internetowej www.skma.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.