«powrót

Sandomierz: Cmentarz Katedralny

Na terenie Sandomierza znajduje się pięć cmentarzy, z których cztery wpisane są do rejestru zabytków.

Cmentarz Katedralny zajmuje miejsce szczególne w historii miasta. Założony w 1792 r. należy do najstarszych lokowanych poza murami miasta w Polsce. Miejsce wyznaczył Magistrat Sandomierza w porozumieniu z kapitułą sandomierską. Miał być to cmentarz dla parafii kościoła kolegiackiego NMP (od 1818 r. jest on katedrą). Stąd nazwa cmentarza – Katedralny, pomimo przejścia w 1934 r. pod zarząd parafii św. Józefa.

Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków, w tym z początku XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.