«powrót

Sandomierz: kościół Św. Ducha

Kościół wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zgromadzenie kanoników regularnych de Saxia, zwanych duchakami. Jest jednym z najstarszych obiektów instytucji dobroczynnych w Polsce - po Krakowie i Kaliszu.

Pierwotnie drewniany zespół wzniesiony był z fundacji kasztelana krakowskiego Żegoty w 1303 roku, spłonął w czasie najazdu Litwinów w 1349 roku. Odbudowany został w końcu XIV w.

Gotycki kościół pierwotnie należał do pseudodwunawowych. Nawa nakryta była sklepieniami trójdzielno-gwiaździstymi, wspartymi na środkowym filarze. Obecne sklepienie pochodzi z XVIII wieku. Na utrzymanie zakonników, kościoła, zabudowań i podopiecznych fundator darował wieś Żyć (obecnie Szewce).

Zakonnicy zgodnie z regułą, opiekowali się biednymi, leczyli chorych i uczyli zawodu sieroty i podrzutki. To miejsce to także początek działalności dobroczynnej w Sandomierzu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.