«powrót

Sandomierz: kościół św. Michała i dawny klasztor panien benedyktynek

Benedyktynki zostały sprowadzone do Sandomierza przez marszałkową wielką koronną Elżbietę Sieniawską w 1613 r. Pierwszy, drewniany klasztor spłonął. Nowy powstał w 1692 r. wg projektu Michała Linka, z fundacji ordynata Marcina Zamoyskiego.

Zespół budynków stanowi przykład doskonałej sztuki barokowej.

Kościół św. Michała jest jednonawowy nakryty sklepieniem kolebkowo – krzyżowym. Wyposażenie: ambona w formie drzewa genealogicznego zakonu benedyktynów, które wyrasta z postaci leżącego św. Benedykta - wykonana przez Mateusza Rozkwitowicza w XVII w.; z tego samego okresu pochodzą dwa ołtarze boczne oraz stalle w prezbiterium oraz ławki wykonane w warsztacie Marcina Czarnego. Przed kościołem znajduje się nieduży ogródek, obok którego usytuowane są domek kapelana, dzwonnica, kazalnica, a od zachodu budynek dawnej furty klasztornej. Od zachodu też przylegają do kościoła budynki dawnego klasztoru.

Przed budynkami na wysokich słupach stoją figury św. Benedykta i jego siostry św. Scholastyki, a po drugiej stronie - figura św. Rocha pod metalowym baldachimem.

Na początku XX w. umieszczono w budynkach klasztornych seminarium duchowne, które w 1994 r. zostało inkorporowane do Wydziału Teologii Katolickiej KUL.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.