«powrót

Sandomierz: synagoga

W średniowieczu sandomierska gmina żydowska należała do największych i najważniejszych w Małopolsce. Wraz z krakowskim Kazimierzem otrzymała od Kazimierza Wielkiego przywilej opieki królewskiej.

Pierwsza synagoga się nie zachowała. Obecna została wzniesiona w 1768 r. W XIX w. dostawiono od strony północnej dawny dom gminy żydowskiej.

Kwadratowa sala modlitw nakryta jest sklepieniem krzyżowo-kolebkowym z lunetami. Zachowały się resztki polichromii z XVIII i XIX w. Do sali modlitw wchodzi się z kahału przez gotycki portal, przeniesiony w to miejsce z zamku.

Podczas drugiej wojny światowej ludność żydowska została wymordowana. Obecnie w budynku dawnej synagogi mieści się. Archiwum Państwowe. Zbiory: akta Sandomierza od XVI w. oraz archiwalia z terenu byłego woj. tarnobrzeskiego z XIX w.

Obok budynku znajdują się fragmenty murów obronnych z pozostałością ostatniej baszty. Ulica Żydowska przebiegająca obok synagogi, prowadzi przez teren dawnej dzielnicy żydowskiej.

Cmentarz żydowski znajduje się obok dworca PKS, przy ul. Suchej. Założony

w tym miejscu w 1850 r. Zniszczony podczas II wojny światowej. Znajduje się tam pomnik w kształcie piramidy, zbudowany z fragmentów macew. Na pomniku tablica: Pamięci pomordowanych Żydów sandomierskich, ofiar okrucieństw i zbrodni popełnionych przez morderców hitlerowskich 1939-1945.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.