«powrót

Warszawa: sanktuarium św. Andrzeja Boboli

W prowadzonej przez jezuitów parafii działa wiele duszpasterstw, grup modlitewnych, stowarzyszeń i grup terapeutycznych. Największe duszpasterstwa to: akademickie (także chór Dąb), dzieci i młodzieży, osób żyjących w separacji i rozwiedzionych samotnych oraz związków niesakramentalnych. Jest Parafialny Zespół Charytatywny Wzajemna Pomoc (prowadzi punkty: wydawanie żywności i wydawania odzieży), apteka stowarzyszenia Lekarze Nadziei i Bank Pracy. Kulturą zajmuje się parafialny zespół promocji kultury, a pielęgnowaniem czci patrona parafii - Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli. W parafii działa także Szkoła Pisania Ikon.

Swoje spotkania mają grupy: Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Żarłoków i Anonimowych Samotników. W sanktuarium spotykają się także członkowie wielu ruchów, m.in. Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Ruchu Wiara i Światło.

Przy parafii działa Poradnia Rodzinna, Poradnia Psychologiczna, prowadzona jest katecheza dla niepełnosprawnych i katechumenat dorosłych.

www.jezuici.pl/parakow

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.