«powrót

abp Sawa

Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Nazwisko: Michał Hrycuniak. Urodził się 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach (woj. lubelskie), jest profesorem nauk teologicznych, wybitnym specjalistą teologii dogmatycznej i moralnej.

W 1957 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1966 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Belgradzie. Wkrótce potem złożył śluby mnisze i przyjął imię Sawa w serbskim monasterze Rakowica.

W 1970 roku Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny podniósł go do godności archimandryty i skierował do monasteru w Jabłecznej , gdzie niebawem został również rektorem nowo utworzonego wyższego seminarium duchownego.

W 1979 roku został biskupem łódzko-poznańskim, a w 1981 roku ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej. Funkcję tę pełnił przez kolejnych siedemnaście lat. Zarządzając diecezją białostocko-gdańską, dał się poznać jako sprawny organizator. Rozpoczął budowę wielu cerkwi zarówno w Białymstoku, jak i w całej diecezji. Reaktywował życie monastyczne w Supraślu , przyczynił się do założenia żeńskich wspólnot monastycznych na białostockich Dojlidach i w Wojnowie. Sfinalizował starania o sprowadzenie do kraju relikwii świętego Gabriela Zabłudowskiego, patrona prawosławnych dzieci i młodzieży.

Po śmierci metropolity Bazylego został wybrany przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na kolejnego zwierzchnika Cerkwi w Polsce. Funkcję tę pełni od 1998 roku. Jako zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dąży do nawiązywania i zacieśniania kontaktów ze wszystkimi kanonicznymi Cerkwiami lokalnymi. Uczestniczy w soborach hierarchów lokalnych Cerkwi, osobiście angażując się w rozwiązywanie konfliktowych sytuacji w prawosławnym świecie.

Kładzie duży nacisk na wykształcenie prawosławnej kadry naukowej, zwłaszcza w ramach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, której jest wykładowcą. W 1999 roku dzięki jego staraniom powołana została również Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.