«powrót

Sękowa: kościół św. Filipa i Jakuba

Kościół filialny pw. Świętych Filipa i Jakuba pochodzi z ok. 1520 r. Obiekt wytypowany do wpisania na listę UNESCO.

Zachowany został pierwotny charakter konstrukcji i układu przestrzennego. Kościół wzniesiony z modrzewiowych, ręcznie ociosanych bierwion. Świątynię obiegają szerokie podcienia.

Nawę, prezbiterium i zakrystię pokrywa wspólny dach, bardzo stromy, pokryty gontami. W wyposażeniu kościoła znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w., polichromowany i złocony oraz kamienna późnogotycka chrzcielnica z 1522 r. Fragmenty polichromii powstały przed 1888 r. Na ścianie południowej świątyni znajdują się ołtarze boczne z XX w.

W kościele eksponowany jest medal Prix Europa Nostra przyznany w 1994 r. za wzorowo prowadzone prace konserwatorskie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.