«powrót

sekwencja

inaczej: proza (łac. prosa) - typowa dla średniowiecza forma liryki religijnej, utwór wykonywany w czasie mszy św. po graduale.

Na początku pisane prozą, z biegiem czasu rytmiczne, a od XII w. rymowane teksty, ujęte w różnosylabiczne, nawzajem odpowiadające sobie strofy, przeznaczone na dwa chóry na rozbudowaną melodię alleluja.

Popularne w okresie średniowiecza, zostały radykalnie zredukowane przez reformę liturgiczną Soboru Trydenckiego (1545-1563). Z kilkuset sekwencji Mszał rzymski zatrzymał jedynie cztery.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.