«powrót

seminarium duchowne

(łac. semino zasiewam) kościelny ośrodek edukacyjno-formacyjny, przygotowujący alumnów do kapłaństwa. Ustanowiony przez Sobór Trydencki w 1563 r.

W Polsce pierwsze seminarium powstało w Braniewie na Warmii w 1565 r.

Obecnie własne seminarium ma prawie każda diecezja i wiele zgromadzeń męskich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.