«powrót

Pelplin: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

W 1829 roku seminarium duchowne zostało przeniesione z Chełmna, gdzie znajdowało się od 1651 r., do Pelplina.

Uczelnia została ulokowana w zabudowaniach pocysterskich , gdzie znajduje się do dziś. Biskup Mathy w latach 1824-1832 zorganizował pelplińską szkołę i utworzył bibliotekę.

W XIX wieku, w okresie Kulturkampfu, seminarium było zmuszone przerwać swoją działalność. Po jedenastu latach przerwy seminarium wznowiło działalność i niebawem, dzięki wybitnym pedagogom i wysokiemu poziomowi nauczania, Pelplin został określony mianem Aten Północy.

W czasie II wojny światowej hitlerowcy zamordowali prawie wszystkich pelplińskich wykładowców, a uczelnia zawiesiła działalność do 1945 r.

W 2002 roku seminarium świętowało Jubileusz 350-lecia istnienia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.