«powrót

serafitki

Serafitki służą najuboższym, opuszczonym, potrzebującym pomocy w domach prywatnych i domach opieki. Zajmują się przede wszystkim ludźmi niesamodzielnymi, nieuleczalnie chorymi, osobami starszymi i upośledzonymi dziećmi.

Za przykładem założycieli siostry są otwarte na wszelkie przejawy ubóstwa materialnego i duchowego, aby móc zaspokajać potrzeby duszy i ciała biednych.

Obecnie w Polsce serafitki prowadzą 13 przedszkoli i ochronek, 2 świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych, kuchnie dla ubogich, dom dla studentek oraz 4 domy pomocy społecznej dla starszych kobiet i chłopców upośledzonych umysłowo.

Serafitki objęły działalnością charytatywną biednych i chorych poza granicami Polski: w Algierii, Francji, Szwecji, USA, Włoszech oraz na Białorusi i Ukrainie. Siostry angażują się też w pracę przy parafiach jako katechetki, pielęgniarki, kancelistki, organistki.

Zgromadzenie założyli w 1881 r. bł. Honorat Koźmiński i m. Małgorzata Łucja Szewczyk. Na świecie jest ok. 700 serafitek, prawie same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (CMBB).

Do zgromadzena należała bł. s. Sancja Szymkowiak .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.