«powrót

sercanie

Powołaniem zgromadzenia jest oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu i wynagradzanie Bogu za grzechy.

Założyciel sercanów, ks. Jan Leon Dehon, uważał, że niesprawiedliwość społeczna, z którą się zetknął w czasie pracy wśród robotników, wynika z odrzucenia Chrystusa przez całe społeczeństwa; według niego naprawić to zło można poprzez głębokie zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego Boskiego Serca.

Zgromadzenie powstało w 1878 r., w Polsce istnieje od 1928 r. Na świecie jest ok. 2300 sercanów, z czego 307 to Polacy.

Sercanie wykonują prace duszpasterskie, prowadzą rekolekcje, angażują się w działalność społeczną, naukową i wydawniczą, w zależności od potrzeb i warunków konkretnej prowincji.

Ważną częścią pracy zgromadzenia są misje, zaangażowanych w nie jest ponad 80 Polaków. W rejestrze prac prowadzonych w kraju, obok 14 placówek parafialnych, na szczególną uwagę zasługuje udział sercanów w pracy rekolekcyjno-misyjnej, zwłaszcza przez misje intronizacyjne z poświęceniem rodzin Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (SCJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.