«powrót

sercanki

Uwielbianie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i szerzenie Królestwa miłości tego Serca w życiu codziennym to podstawowe powołanie sercanek. Siostry realizują swój charyzmat m.in. przez służbę Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza w najbardziej potrzebujących.

Sercanki pełnią dzieła miłości chrześcijańskiej wobec dziewcząt, przede wszystkim potrzebujących moralnej opieki oraz wobec ubogich i chorych w szpitalach, zakładach i domach prywatnych; nauczanie prawd wiary katolickiej oraz religijne wychowanie dzieci i młodzieży; pomoc w pracy duszpasterskiej w parafiach i instytucjach kościelnych. Zgromadzenie podejmuje również takie same dzieła poza granicami Polski i w krajach misyjnych.

W Polsce siostry prowadzą 2 przedszkola oraz internat dla studentek i dom samotnej matki.

Zgromadzenie założyli bł. Józef Sebastian Pelczar i m. Klara Ludwika Szczęsna w 1894 r. w Krakowie. Obecnie na świecie są 554 sercanki, w tym 450 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (SSCJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.