«powrót

Siedlce: Duszpasterstwo Akademickie

Duszpasterstwo akademickie w Siedlcach istnieje od 1969 roku. Pierwszym ojcem duchownym siedleckich studnetów z mianowania biskupa J. Mazura został ks. Stefan Kornas.

Od 2004 roku funkcję tę pełnią ks. Krzysztof Skwierczyński, ks. Robert Steszuk oraz ks. Grzegorz Romański.

W ramach duszpasterstwa działa grupa Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”, Wspólnota Formacyjna „Regnum Dei”, Akademicki Zespół Muzyczny, Zespół Wolontariatu, Plastyczny i Liturgiczny.

Tydzień działalności duszpasterskiej otwiera niedzielna Msza św. O godz. 20.00 odprawiana jest ona w akademiku nr 4 na ulicy Żytniej 17/19.

W poniedziałek odbywa się studium przedmałżeńskie „Miłość czeka na Ciebie”, spotkania grupy plastycznej oraz kurs gry na gitarze. We wtorek spotykają się zespoły muzyczny i liturgiczny. Środa przeznaczona jest dla wspólnoty „Regnum Dei”, w czwartek natomiast odbywają się spotkania Studenckiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Od poniedziałku do piątku w kaplicy duszpasterstwa odprawiana jest Msza św. o godz. 19 (tzw. „Dziewiętnastki”), a w zależności od potrzeb wygłaszane są także katechezy. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu młodzież zgromadzona w Duszpasterstwie przeżywa rekolekcje, a w maju i sierpniu pielgrzymuje na Jasną Górę .

Warto wspomnieć o ciężkich początkach Duszpasterstwa w PRL. Wielu studentów odczuwało na swoich uczelniach represje związane z przynależnością do DA – byli inwigilowani i szantażowani. Początkowo, w obawie przed jeszcze ostrzejszymi atakami, sprawa była przemilczana, jednak wraz z upływem czasu, gdy represje się nasilały, duszpasterz przesłał szczegółowy raport do Episkopatu oraz Ministerstwa Edukacji. Niestety działania te nie przyniosły spodziewanego efektu i aż do 1989 roku Duszpasterstwo miało duże problemy ze swą działalnością.

Dokładniejsza historia DA oraz wszelkie aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej www.duszpaterstwo-akademickie.siedlce.opoka.org.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.