«powrót

Siedlce: kościół św. Stanisława

Barokowo-klasycystyczny kościół św. Stanisława powstał w latach 1740-1749 z fundacji Izabeli i Kazimierza Czartoryskich. Jest to najstarszy murowany obiekt sakralny w Siedlcach. Zastąpił on istniejący w tym miejscu kościół drewniany.

W 1973 r. fasada kościoła została przebudowana w stylu klasycystycznym.

Wnętrze świątyni jest bazylikowe, trójnawowe.

W prezbiterium kościoła znajdują się obrazy czterech ewangelistów z kolekcji Ossolińskich. W ołtarzach bocznych umieszczone są obrazy Szymona Czechowicza.

Przy kościele znajdują się fragmenty dawnej bramy-dzwonnicy zbudowanej w latach 1773-1776. Miała ona kształt łuku triumfalnego o trzech arkadach.

Brama-dzwonnica została rozebrana przez Niemców podczas II wojny światowej, bo utrudniała przejazd pojazdów wojskowych na Wschód.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.