«powrót

Siedlęcin: kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja w Siedlęcinie wzniesiony został na początku XVI w. Ulegał wielokrotnym remontom i przebudowom.

Jednonawowy, orientowany, murowany kościół ma wieżę od zachodu i prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowym.

Wyposażenie: dwa ostrołukowe portale z okuciami na drzwiach drewnianych i barokowe ołtarze z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.