«powrót

Sieniawa: kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół św. Jana Chrzciciela w Sieniawie zbudowany został w 1753 roku, a w latach 1788-1947 zamieniony był na cerkiew greckokatolicką.

Jednak pierwotna świątynia pod tym wezwaniem stała już w XVI wieku. W roku 1744 była jednak tak zniszczona, że Adam Czartoryski podjął decyzję o jej zastąpieniu nową. Budowa trwała prawie 10 lat.

Rolę cerkwi pełniła wskutek nakazu władz austriackich. Nosiła wtedy wezwanie Wniebowzięcia Pańskiego.

Obecnie służy zarówno wiernym obrządku greckokatolickiego, jak i łacińskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.