«powrót

Siennica: kościół porformacki

Kościół w Siennicy powstawał w latach 1750 - 1777 wraz z klasztorem przeznaczonym dla ojców reformatów. Kościół był w posiadaniu zakonników aż do 1863 r. Poza kaznodziejstwem prowadzili oni także szpital dla okolicznej ludności.

Po upadku powstania styczniowego (jesienią 1864 r.) nastąpiła kasata zakonu reformatów w Siennicy. Pozostał tylko jeden z zakonników - o. Damazy Kosinowski, który od tej pory pełnił funkcję wikariusza parafii Siennica.

Świątynia poklasztorna stała się "filialnym kościołem parafii". W zabranym przez rząd carski domu zakonnym zostało utworzone w roku 1866 Państwowe Męskie Seminarium Nauczycielskie (w latach 1923-26 wybudowano nowy gmach Liceum Pedagogicznego). W roku 1896 kościół parafialny został przeniesiony do kościoła poreformackiego.

W 1944 r. kościół zostal doszczętnie spalony. Po wojnie odbudowano go.

W latach 1983-2004 między innymi odnowiono wnętrze świątyni, gruntownie zmieniono dziedziniec przy kościele, a w roku 2004 wybudowano dzwonnicę przykościelną z efektownie podświetlanym zegarem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.