«powrót

Sierpc: kościół farny św. Wita, Modesta i Krescencji

Kościół farny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji jest najstarszym zabytkiem Sierpca.

Dokładna data jego powstania nie jest znana. Pierwsza świątynia mogła powstać już w XI w.

Kult św. Wita zanikał na ziemiach polskich już w wieku XII, niewykluczone więc, że kościół powstał wcześniej. Kościelne przekazy mówią, że parafia powstała tu w 1003 r., zaś na miejscu dawnej świątyni pogańskiej zbudowano kościół parafialny. Pozostałości budowli romańskiej w konstrukcji kościoła mogą potwierdzać tę teorię. Św. Wit, Modest i Krescencja byli czczeni głównie przez benedyktynów , tak więc możliwe, iż to oni sprawowali wówczas duszpasterstwo w Sierpcu.

Obecny kościół farny można datować na XIV lub XV w. Konsekracja nastąpiła w 1520 r. Wówczas także dobudowano wieżę.

Kościół jest murowany z cegły z użyciem kamieni polnych i młyńskich w dolnych kondygnacjach wieży, jednonawowy z nieco węższym prezbiterium.

Wejście główne od zachodu zamknięte ostrołukowo. Wejście do nawy od południa (w kruchcie) ostrołukowe w prostokątnej wnęce.

Od strony południowej znajduje się kaplica.

Wewnątrz kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny z rzeźbami św. Stanisławaśw. Wojciecha i z ornamentami rokokowymi. Ołtarz pochodzi z pierwszej poł. XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.