«powrót

Siewierz: ruiny renesansowego zamku biskupiego

Na nasypie nad Czarną Przemszą wznoszą się ruiny renesansowego (XVI-wiecznego)zamku biskupiego, z fragmentami gotyckimi z II połowy XIV wieku.

Wprawdzie został on zniszczony podczas wojen szwedzkich w XVII wieku, ale do dziś zachowały się ozdobne obramienia portali i okien. Siewierski zamek stanowi obecnie tzw. trwałą ruinę z zachowanym pełnym obwodem murów, wieżą bramną i zrekonstruowanym barbakanem.

Zamek w Siewierzu wzniesiony został najprawdopodobniej przez księcia cieszyńskiego Jana w XIV wieku.

W 1433 roku został zakupiony wraz z włościami przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickego. To właśnie biskupi krakowscy przyczynili się do rozbudowy i obwarowania zamku. W XVII w. warownia zaczęła podupadać, a najazd Szwedów tylko przyspieszył ten proces.

Po wojnie ze Szwedami zamek został odbudowany, jednak szybko zaczął ponownie chylić się ku upadkowi, co potwierdzają inwentarze z lat 1732, 1746, 1758 i 1788. Ostatecznie zamek został opuszczony przez ostatniego rezydenta – bp. Feliksa Pawła Turskiego - w 1800 roku

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.