«powrót

Skała: dzwonnica

Dzwonnica znajduje się przy kościele pw. św. Mikołaja z 1765 r. wolno stojąca, drewniana.

Budowla na kamiennej podmurówce, zbudowana na planie kwadratu, o konstrukcji słupowej i  pochyłych ścianach wykonanych z układanych pionowo na styk desek, podzielona na dwie kondygnacje.

W ścianach piętra wycięte są prostokątne otwory. Dzwonnica zwieńczona jest hełmem dzwonowatym, łamanym.

Wewnątrz zawieszone są dzwony odlane w 1767 r. przez Baltazara Roszkiewicza z Piotrkowa.

Murowany kościół pw. św. Mikołaja jest budowlą gotycką. Zniszczony został pożarami w 1737 i 1763 r. i później odbudowany z cechami barokowymi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.